spin

MoștenireaPentru cei mai mulți dintre noi cuvântul moștenire are conotații materiale, fiind asociat de cele mai multe ori cu moartea cuiva și cu dreptul descendenților de a primi un bun pe cale de succesiune, dobândit prin testament, așa cum este el definit și în dicționarul explicativ al limbii române.

Sigur că nu la acest tip de moștenire ne referim aici, adică cel care conferă dreptul cuiva de a accesa anumite bunuri, ci la o moștenire de ordin moral, intelectual sau spiritual pe care o persoană o poate lăsa.

Acest gen de moștenire este, fără îndoială, mult superior celuilalt, luând în considerare cel puțin 2 aspecte: în primul rând, beneficiarii acestei moșteniri pot fi de ordinul sutelor, miilor, chiar milioanelor în unele cazuri; iar în al doilea rând această moștenire transcende timpul și spațiul, având o rezonanță uneori nemasurabilă.

În acest context ne putem întreba, ce fel de moștenire ne-am propus să lăsăm în urmă noastră???

Moștenirea de ordin moral

Există o paradigmă a lui "homo eticus", care cred că surprinde cu claritate problema omului modern de a percepe și de a se raporta la valorile morale, și care subliniază încă o dată, dacă mai era nevoie, cât de înșelătoare pot fi aparențele:

"De aceea, homo eticus este omul etic închipuit, cu o morală desacralizată, care simulează și disimulează conduite, atitudini și fapte morale, posedând abilități de jongleur al acestora și amăgind cu purtări frumoase și cu false amabilități pe semenii săi.

De multe ori, el poate fi omul care posedă o "morala cosmopolita", ancorat în cutume și conveniențe sociale, perfect adaptat la realitățile globale și la duhul lumii; poate fi, de asemenea, omul civilizat care nu deranjează pe nimeni, dar care nici pe nimeni nu ajută și nici voia lui Dumnezeu nu o face. Se întâmplă să fie un bun cunoscător al preceptelor religioase, al Evangheliei, poate fi un intelectual cult, un erudit al credinței, însă nu-l cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu, nu-L iubește, nu are o relație sinceră și personală cu El, ci se raportează la divinitate ca la ceva exterior vieții sale, iar religiei îi confera doar un rol utilitar, morala fiind percepută ca un set de valori și de relații juste dintre oameni."

Moștenirea de ordin intelectual

Includem aici o serie de scrieri, teze, tratate de teologie care au ajutat la cristalizarea și consolidarea credinței, poezii, cântece scrise și transmise peste generații, toate însumând o un patrimoniu cultural și religios de o valoare inestimabilă.

Moștenirea de ordin spiritual

E, cu siguranță, cea mai plină de esență și conținut, având ca punct de plecare lucrarea mântuitoare a Cristosului lui Dumnezeu, care s-a făcut sărac pentru a fii noi îmbogățiți și care ne-a lăsat drept moștenire un model de viață și trăire în concordanță deplină cu cuvântul scris. Tot la acest punct merită să-i menționăm pe cei care au ales, cu o inimă sinceră, să traiască în umbra lui Cristos, luminând peste veacuri, și care inspirați de Duhul lui Dumnezeu au continuat lucrarea lui Cristos. Concret, acești eroi ai credinței, au contribuit la lărgirea împărăției lui Dumnezeu prin înființarea unor comunități creștine acolo unde nu existau, prin deschiderea de școli și facultăți cu profil religios, printr-o consacrare deplină pentru formarea și creșterea unor noi lideri spirituali, printr-un stil de viață devoțional.

Pe măsură ce ne bucurăm de moștenirea lăsată de Cristos, să avem în vedere și propria noastră responsabilitate de a lasa în urmă ceva mai mult decât bogății materiale, adică o conduită morală bună.

Aș încheia cu o parte dintr-o rugăciune a Sfântului Augustin:

"Doamne, ajută inimii mele să Te dorească,
Dorindu-Te să Te caute,
Căutându-Te să Te găsească,
Găsindu-Te să Te iubească,
Iubindu-Te să înceteze a mai păcătui.

Isuse Cristoase, Dumnezeul inimii mele și partea mea de moștenire; să înceteze bătaia inimii mele, pentru că în mine să trăiești doar Tu".

PROGRAM

Vineri, 21.11.2014 - ora 18
Mircea CIUCIU
Sâmbătă, 22.11.2014 - ora 10
Dorel CORAȘ
Sâmbătă 22.11.2014 - ora 18
Iuliu CENTEA, Petru IVAN
Duminică 23.11.2014 - ora 17
Pavel Riviș TIPEI
Messis(Cluj)

PARTENERI


Biserica Penticostală MARANATA, Oradea
Str. Greierului nr. 17
410286, Bihor
România


+ 40 259 410 934
+ 40 359 409 625

get directions

ContactAi întrebări? Scrie-ne un e-mail :)

@ 2014 OraDeo